/

Ik krijg niet zo snel tranen in mijn ogen maar nu voel ik ze komen, prikken, glanzen.

Als de vrouw die op twee meter afstand tegenover me zit ze maar niet ziet. Want dat hóórt natuurlijk niet, zegt de strenge stem in mijn hoofd.

De dag ervoor sta ik half te springen in mijn werkruimte omdat een klant iets gaafs ontdekt.

’s Avonds kijk ik naar interviews bij youtube-zender De Nieuwe Wereld, een zender die ook een ander geluid laat horen. De Belgische hoogleraar klinische psychologie Mattias Desmet heeft het over het boek Bullshit Jobs, waarin staat dat 70 procent van de mensen het nut van zijn werk niet of nauwelijks inziet.

Bij nader inzien vind ik de ontroering die ik voelde toen iemand vertelde wat de coaching met haar heeft gedaan NUL erg.

En dat halve gespring ook niet.